Heftruck SOG

Heftruck SOG

Heftruck SOG Om te leren veilig en effectief een vorkheftruck te besturen en daarmee goederen te vervoeren.  Tijdens deze opleiding leert de deelnemer om te gaan met een vorkheftruck. Het doel is om veilig en effectief te kunnen werken met een heftruck. Daarbij wordt...
Gasmeten SOG

Gasmeten SOG

Gasmeten SOG Om te leren hoe diverse metingen worden verricht en met welke apparatuur dit wordt gedaan.  De deelnemer leert hoe en met welke apparatuur de LEL en UEL voor de meest gangbare gassen wordt gemeten, alsmede hoe het zuurstof niveau wordt bepaald. Hij leert...
Hogedruk

Hogedruk

Hogedruk Om tijdens uitvoering van industriële hogedrukreiniging de veiligheid en efficiëntie te verhogen Tijdens deze opleidingen wordt de deelnemer geleerd om veilig te werken met de hogedruk apparatuur. Onder hoge druk verstaat de SIR een werkdruk die hoger is dan...
VCA Basis

VCA Basis

VCA Basis Om te tonen dat men beschikt over kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Tijdens de VCA Basis cursus leert de deelnemer hoe veilig kan worden gewerkt en hoe gezorgd wordt dat iedereen weer veilig naar huis gaat. Door het behalen van het...
VOL VCA

VOL VCA

VOL VCA Om te zorgen dat alle medewerkers veilig werken en gezond weer naar huis gaan na het werk.  De cursus VOL-VCA behandelt dezelfde onderwerpen die bij VCA-Basis aan bod komen, maar dan bekeken vanuit de operationeel leidinggevende. Daarom bevat deze cursus...
VIL VCU

VIL VCU

VIL VCU Om zorg te dragen dat uitzendkrachten op een veilige manier werken en gezond naar huis gaan.  Met een VCA VIL-VCU laat de deelnemer zien dat men beschikt over de kennis voor veiligheid, gezondheid en milieu en dat deze kennis kan worden toepassen. De VIL-VCU...