Gasmeten SOG

Om te leren hoe diverse metingen worden verricht en met welke apparatuur dit wordt gedaan. 

De deelnemer leert hoe en met welke apparatuur de LEL en UEL voor de meest gangbare gassen wordt gemeten, alsmede hoe het zuurstof niveau wordt bepaald. Hij leert hoe een meetrapport moet worden ingevuld en kan conclusies trekken en aanbevelingen doen.

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein op de werkplek gasmetingen uitvoeren en meetgegevens interpreteren. Om deel te nemen dient deelnemer te beschikken over een geldig VCA certificaat. 

Voor verdere informatie over de opleiding en examens verwijzen we graag naar de website van VCA Infra. Hieronder staan de geplande opleidingen. Mochten er geen uitvoeringen gepland zijn, of heb je andere wensen voor de invulling van de training? Of wil je overleggen over de mogelijkheden? Neem dan graag contact met ons op. We helpen je graag om een passende oplossing te vinden.

Onderstaand een overzicht van de geplande opleidingen:

Momenteel is voor deze cursus online inschrijven niet mogelijk. Bel naar 088-7301270 voor het plannen van een cursus.

Info opleiding

Deze opleiding duurt 3 dagen. Daarnaast is het mogelijk om kortere versies van de opleiding te doen indien wordt voldaan aan specifieke opleidings- en/of ervaringseisen, zie hiervoor de informatie van VCA Infra. De opleiding wordt afgesloten met theorie examens. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een diploma “Gasmeten” volgens eind- en toetstermen van de SOG. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

< TERUG NAAR SOG OPLEIDNGEN