Hogedruk

Om tijdens uitvoering van industriële hogedrukreiniging de veiligheid en efficiëntie te verhogen

Tijdens deze opleidingen wordt de deelnemer geleerd om veilig te werken met de hogedruk apparatuur. Onder hoge druk verstaat de SIR een werkdruk die hoger is dan 250 bar of wanneer het pompvermogen meer dan 10 kW is bij een werkdruk van meer dan 25 bar. Deze opleidingen zijn in verschillende varianten beschikbaar, afhankelijk van welk soort werkzaamheden uitgevoerd gaan worden en welke verantwoordelijkheden de medewerker heeft.

Hoge Druk Spuiter (HDS)

Medewerkers die alleen met een spuitpistool hogedrukwerkzaamheden uitvoeren (eventueel aangevuld met werken met een vloer- of wandreiniger of werken met een rioolslang). Om deel te nemen dient de deelnemer over een geldig VCA certificaat te beschikken.

Hoge Druk Operator (HDO)

Medewerkers die in de industrie diverse soorten hogedrukwerkzaamheden uitvoeren met verschillende spuitgereedschappen en/of reinigingsmachines (pistool, kruipslang, LTC, gemechaniseerd (bundelreinigers) etc.). Om deel te nemen dient de deelnemer over een geldig VCA certificaat te beschikken.

De certificaten HDS en HDO zijn startkwalificaties. Dit houdt in dat de medewerker opgeleid is in de basisbeginselen van het veilig werken met HD-spuitgereedschap en/of reinigingsmachines. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te instrueren en verder te begeleiden. Het doel hiervan is dat de medewerker over voldoende kennis en vaardigheden beschikt om zelfstandig de HD-werkzaamheden uit te kunnen voeren met het HD-spuitgereedschap en de reinigingsmachines die binnen het bedrijf worden ingezet.

Hoge Druk Spuiter-Machinist (HDS-M) en Hoge Druk Operator-Machinist (HDO-M)

De machinist heeft tijdens de uitvoering van de HD-werkzaamheden de operationele verantwoordelijkheid voor:

 • de directe aansturing van de medewerkers
 • de juiste technische en veilige opstelling van de hogedrukinstallatie in het werkgebied
 • de juiste afbakening van het spuitgebied
 • alle handelingen die noodzakelijk zijn voor een veilige uitvoering van het werk
 • aanspreekpunt te zijn voor derden

Om de betreffende machinistenopleiding te kunnen volgen dienst medewerker eerst HDS of HDO gecertificeerd te zijn en in het bezit te zijn van een geldig VCA certificaat. Ook wanneer deelnemer HDS-M in bezit heeft dient eerst HDO behaald te worden alvorens HDO-M te kunnen doen.

Wanneer een medewerker HDO-M gecertificeerd is, kan hij/zij HDS-M-werkzaamheden doen zonder hiervoor eerst HDS en HDS-machinist te behalen. Het HDO-M-certificaat is dus senior.

Toezichthouder Hoge Druk (THD)

Personen die toezicht houden, moeten over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om bij de voorbereiding en uitvoering van hoge druk reinigingswerkzaamheden een veilige gang van zaken te kunnen waarborgen. De toezichthouder moet op de hoogte zijn van alle risico’s die bij industrieel reinigen van toepassing zijn. Verder moet hij een V&G plan (Veiligheids- en Gezondheidsplan), een RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en een TRA (Taak Risico Analyse) kunnen samenstellen, beoordelen en toelichten. Tijdens het schriftelijk examen zal deze kennis dan ook worden getoetst.

Voor verdere informatie over de opleiding en examens verwijzen we graag naar de website van SIR-Safe. Hieronder staan de geplande opleidingen. Mochten er geen uitvoeringen gepland zijn, of heb je andere wensen voor de invulling van de training? Of wil je overleggen over de mogelijkheden? Neem dan graag contact met ons op. We helpen je graag om een passende oplossing te vinden.

  Onderstaand een overzicht van de geplande opleidingen:

  Momenteel is voor deze cursus online inschrijven niet mogelijk. Bel naar 088-7301270 voor het plannen van een cursus.

  Examen

  De opleidingen worden afgesloten met een examen. Voor nieuwe HDS(-M) en HDO(-M) bestaan de examens uit een praktijkdeel en een schriftelijk examen, de overige examens (THD en verlengingen) worden geheel schriftelijk afgenomen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het bijbehorende SIR certificaat. De geldigheid van de certificaten is 3 jaar. Voor de inhoud van de examens kun je de SIR eind- en toetstermen raadplegen.

  < TERUG NAAR SIR OPLEIDNGEN