Let op: Deze cursus bevat Dagen in het verleden.

Roterende verreiker voor heffen (herhaling)

Medewerkers die bijvoorbeeld in fabrieksinstallaties en constructies lasten zelfstandig aanslaan, overpakken van haak naar haak en verplaatsen met handhijsgereedschap zoals takels, loopkatten, balkenklemmen enz. Voorbeelden van dergelijke lasten zijn: leidingdelen, appendages, relatief klein equipment zoals elektromotoren en onderdelen van constructies van beperkte omvang.

Leerdoel:
Op juiste, veilige en verantwoorde wijze aanslaan, overpakken, verplaatsen en hiervoor de juiste voorbereidingen treffen.

Inhoud:
2-Daags cursus
Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbowet en ISO 12480(Veilig gebruik van kranen)
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels en specifieke veiligheidsregels)
• Vaktechniek (aanslagmateriaal, selectie aanslagmateriaal, aanslaan van lasten, hijsbandgegevens en staalstroppen, loopkat en hijsbalk, constructiedeel verplaatsen, steigermateriaal verplaatsen, bijzondere hijspunten)
Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, selecteren materialen en middelen, transportweg)
• Uitvoering (communicatie, aanslaan, overpakken en plaatsen en verplaatsen van een last met hijsgereedschap in een constructie, veiligheid en vakkundigheid) In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Ingangseisen:
De kandidaat dient tenminste 18 jaar te zijn Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar.
Verder dient de kandidaat in het bezit te zijn van één van de volgende diploma’s:
• B-VCA
• VOL-VCA
• VIL-VCU Of:
• Een gelijkwaardig ‘vastgesteld’ diploma/certificaat

Geldigheidsduur
Een diploma is 5 jaar geldig.

Minimale opleidingsduur
10 uur bij maximaal 6 cursisten
Advies herhalingsopleiding: 4 uur (exclusief examen)

Inschrijven op deze cursus

Bedrijf/organisatie of particulier?


Bedrijfsgegevens


Persoonsgegevens

Deelnemer


Contactpersoon:
Is deze deelnemer ook contactpersoon voor dit bedrijf?

Velden met * zijn verplicht voor het op de juiste manier verwerken van jouw aanvraag.


Beschikbare plaatsen: 12
€515.00 per persoon
Bestaat uit 1 dag(en)
Startdatum 18-03-2022