Onafhankelijke adembescherming SOG

Om veilig en verantwoord te werken met onafhankelijke adembescherming volgens SOG normen. 

De opleiding onafhankelijke adembescherming leert de deelnemer hoe veilig en verantwoord kan worden gewerkt met onafhankelijke adembescherming, zowel met autonome toestellen als met meerurenaansluiting (leeflucht) d.m.v. slangen. Het werken met adembescherming wordt beschouwd als een risicovolle taak waarvoor een instructie moet zijn gevolgd.

De doelgroep voor deze opleiding is de medewerker die werkzaamheden uitvoert in een omgeving waarbij de atmosfeer lager dan de SIR-risicocategorie B-3 ligt. Om deel te nemen moet de deelnemer over een geldig VCA certificaat beschikken. De deelnemer mag geen belemmerende gezichtsbeharing hebben of belemmerende sieraden dragen. Verder dient de deelnemer te kunnen aantonen dat deze medisch geschikt is. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (werkgever) dat de kandidaat een verklaring of aantekening heeft waaruit blijkt dat de houder medisch geschikt is voor het werken met onafhankelijk adembescherming. De geschiktheid voor het werken met onafhankelijke adembescherming is zowel bij de opleiding als examinering noodzakelijk. Het certificaat is alleen geldig in combinatie met voornoemde verklaring of aantekening.

Voor verdere informatie over de opleiding en examens verwijzen we graag naar de website van VCA Infra. Hieronder staan de geplande opleidingen. Mochten er geen uitvoeringen gepland zijn, of heb je andere wensen voor de invulling van de training? Of wil je overleggen over de mogelijkheden? Neem dan graag contact met ons op. We helpen je graag om een passende oplossing te vinden.

Onderstaand een overzicht van de geplande opleidingen:

Momenteel is voor deze cursus online inschrijven niet mogelijk. Bel naar 088-7301270 voor het plannen van een cursus.

Info opleiding

Deze opleiding duurt 2 dagen. Het examen bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte aan het einde van de opleiding. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het SOG diploma Onafhankelijke Adembescherming. Dit diploma is 3 jaar geldig.

< TERUG NAAR SOG OPLEIDNGEN