Gasmeten cursus

Doelgroep:

Deze cursus is bedoeld voor medewerkers die minimale ervaring hebben met gasmeten. Daarnaast spelen deze medewerkers een praktische rol bij het bepalen van risico’s ten gevolge van (ongewenste) emissies van gassen en/of dampen, zoals het veiligstellen en vrijgeven van werkplekken in een werkvergunningensysteem.

In deze cursus leert de deelnemer hoe hij diverse metingen kan verrichten en welke apparatuur hij daar voor moet gaan gebruiken.

De cursus duurt gemiddeld 2 dagen en is afhankelijk van de vooropleiding. De cursist leert hoe de LEL en UEL voor de meest gangbare gassen wordt gemeten, alsmede hoe het zuurstof niveau wordt bepaald. Hij leert tevens hoe om te gaan met de meest gangbare apparatuur die hiervoor gebruikt wordt. Hij leert hoe een meetrapport moet worden ingevuld en kan conclusies en aanbevelingen geven.

Bij een voldoende resultaat van het theorie en praktijk gedeelte zal een diploma afgegeven worden.

Minimale eisen:

De cursist dient kennis te hebben van de Nederlandse taal en het is van belang dat de cursist ‘verkleuring’ kan herkennen. Er geldt een minimumleeftijd van 18 jaar.

Vooropleiding:

De cursist heeft minimaal één van de onderstaande opleidingen afgerond:

– VAPRO (A, B, C)
– Laboratoriumtechniek (mbo/hbo/wo)
– Chemie (mbo/hbo/wo)
– MVK/ HVK/ MoSHE
– Arbeidshygiëne (post hbo)
– Brandweeropleiding verkenner gevaarlijke stoffen
– Scheikunde (mbo/hbo/wo)

SOG:

Naast de bovengenoemde eisen moet de cursist in het bezit zijn van een geldig VCA-diploma.

Praktijk:

– Zes meetopdrachten uitvoeren
– Voorgeschreven meetapparatuur en eventueel benodigde hulpmiddelen bedienen
– De metingen worden uitgevoerd volgens voorgeschreven meetopstellingen

Examen – AlphaBeta:

De cursus wordt afgesloten met een examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een Arbo technisch certificaat “Gasmeten” van AlphaBeta Opleidingen. De geldigheidsduur van het certificaat is 3 jaar.

Examen – SOG:

De cursus wordt afgesloten met een examen dat voldoet aan de eind- en toetstermen van de SSVV Opleidingen Gids (SOG). Bij voldoende resultaat wordt het diploma “Gasmeten” behaald. De geldigheidsduur van het diploma is 3 jaar.

Duur:
2 dagen.

Locatie:

Velsen-Noord
Incompany

Examencode:

AlphaBeta Certificering of SOG Certificering

Cursusoverzicht

Geen curriculum gevonden!
Aanmelden voor deze cursus
0STUDENTEN INGESCHREVEN

    Gerelateerde cursussen

    Best beoordeelde cursus

    CURSUSOVERZICHTEN

    Powered by Cloud WorkBench B.V.  on  Azure Copyright 2020 ©
    X