Brandwacht en kleine blusmiddelen

De deelnemer kan als brandwacht optreden bij diverse “Hot Work” werkzaamheden zoals lassen, slijpen, autogeen snijden en branden.

De cursus duurt een dag en de cursist weet welke blusmiddelen voor welke categorieën brand nodig zijn en hoe deze te gebruiken, hij kan aangeven wat de kritische factoren zijn tijdens de “Hot Work” werkzaamheden en aan de hand van een lijst de benodigde maatregelen bepalen.

Bij een voldoende resultaat van het theorie en praktijk gedeelte zal een certificaat afgegeven worden.

Kleine blusmiddelen – vervolmaking

Leerdoelstellingen

Je wordt onder gecontroleerde omstandigheden in contact gebracht met vuur en de kleine blusmiddelen zoals muurhaspel, CO2-blustoestel, poederblustoestel. Na de opleiding weet je wat en wat niet te doen in geval van brand en kan je de opgesomde kleine blusmiddelen hanteren.

Doelgroep

Voor bedrijven en instellingen.

Beginsituatie

Je beschikt over basiskennis aangaande brand en kleine blusmiddelen.

Theorie

 • ontwikkeling van brand
 • de branddriehoek
 • de ontbrandingstemperatuur
 • de brandvijfhoek
 • de brandklassen
 • de Blusmiddelen – bespreking beperkingen en mogelijkheden + toepassingsgebied
 • haspel
 • poederblusser
 • CO₂-blusser
 • schuimblusser
 • blusdeken
 • het veilig openen van deuren

Praktijk

 • gebruik haspel
 • beschrijving werking haspel
 • verschil sproeistraal – volstraal
 • offensief en defensief gebruik van haspel
 • ontwikkeling van een vaste stoffenbrand
 • bescherming tegen hitte en vlammen met sproeistraal
 • effect van water op vaste stoffenbrand
 • effect gebruik poeder op vaste stoffenbrand
 • effect gebruik CO₂op vaste stoffenbrand
 • demonstratie koeling; voorkomen doorslag

plasbrand met obstakel

 • korte herhaling veilig gebruik van poederblustoestel
 • bespreking problematiek van brand met obstakel
 • opstelling aan brand per twee
 • proefshot
 • correcte afstand en houding ten opzichte van de brandhaard,
 • blussing op basis van de vlammen in een omtrekkende beweging

CO₂-blustoestel

 • beschrijving werking toestel
 • veilig in werking stellen toestel
 • proefshot
 • correcte afstand en houding ten opzichte van de brandhaard
 • blussing op basis van vlammen
 • individuele blussing van een plasbrand Ø 1 m

frietketelbrand

 • beschrijving problematiek frietketel
 • gebruik van vochtige dweil of branddeken
 • individuele benadering + blussing brand
 • demonstratie gebruik van water

Cursusoverzicht

Geen curriculum gevonden!
Aanmelden voor deze cursus
0STUDENTEN INGESCHREVEN

Gerelateerde cursussen

Best beoordeelde cursus

CURSUSOVERZICHTEN

Powered by Cloud WorkBench B.V.  on  Azure Copyright 2020 ©
X