Adembescherming

Om te leren welke adembeschermingsmiddelen er zijn en hoe hiermee veilig gewerkt wordt.

De eisen die worden gesteld aan de medewerkers die werkzaamheden uitvoeren met behulp van adembeschermingsmiddelen, worden sterk bepaald door de (gezondheids)risico’s op de werkplek. Er worden dan ook drie risicoklassen erkend te weten:

Adembescherming niveau A;

Adembescherming niveau B;

Adembescherming niveau C.

De medewerkers die op niveau B en C werken, moeten door de SIR zijn geëxamineerd en over een geldig SIR certificaat beschikken.

Adembescherming niveau A (AB-A)

Tot dit niveau behoren medewerkers die af en toe werken met afhankelijke adembeschermingsmiddelen. Bij werkzaamheden op niveau A kunnen de volgende middelen worden toegepast: stofmaskers, volgelaatsmasker met stoffilter of volgelaatsmasker met koolstoffilter.

De SIR examineert en certificeert dit niveau niet. Dit kan worden gedaan door een instructeur.

Adembescherming niveau B (AB-B)

Tot dit niveau behoren medewerkers die regelmatig werken met afhankelijke en onafhankelijke adembeschermingsmiddelen. Bij werkzaamheden op niveau B moeten de volgende middelen worden toegepast: onafhankelijke adembeschermingsmiddelen.

Adembescherming niveau C (AB-C)

Bij werkzaamheden op niveau C moeten onafhankelijke adembeschermingsmiddelen eventueel in combinatie met een gaspak worden toegepast. Tot dit niveau behoren medewerkers die werken met gaspakken binnen of buiten een besloten ruimte of werken in geïnertiseerde ruimtes.

Toezichthouder Adembescherming (TAB)

Dit zijn de opleiders en daarnaast de leidinggevenden en andere personen van opdrachtgevers of reinigingsbedrijven belast met:

  • Het verrichten van een taakrisicoanalyse op basis waarvan:
  • het gebruik van adembescherming wordt verantwoord;
  • de SIR-risicocategorie wordt bepaald;
  • de selectie van het meest geschikte adembeschermingsmiddel voor de betreffende medewerker wordt bepaald.
  • Het houden van toezicht op de juiste selectie, gebruik, onderhoud en bewaren van adembeschermingsmiddelen.
  • Het geven van instructies en (herhalings-)trainingen ten aanzien van de juiste selectie, gebruik, onderhoud en bewaren van adembeschermingsmiddelen.
  • Het houden van toezicht op naleving van de methoden overeenkomstig de SIR-richtlijnen betreffende de SIR-risicocategorieën A, B en C.

 De medewerkers die op niveau B en C werken, moeten door de SIR zijn geëxamineerd en over een geldig SIR certificaat beschikken. De eisen die aan de medewerkers worden gesteld, zijn vastgelegd in de vorm van eind- en toetstermen die op de website staan onder het kopje ‘eind- en toetstermen’. De examenstof is gebaseerd op deze eind- en toetstermen. De eisen die worden gesteld aan de medewerkers die werkzaamheden uitvoeren met behulp van adembeschermingsmiddelen, worden sterk bepaald door de (gezondheids)risico’s op de werkplek.

Voor verdere informatie over de opleiding en examens verwijzen we graag naar de website van SIR-Safe. Hieronder staan de geplande opleidingen. Mochten er geen uitvoeringen gepland zijn, of heb je andere wensen voor de invulling van de training? Of wil je overleggen over de mogelijkheden? Neem dan graag contact met ons op. We helpen je graag om een passende oplossing te vinden.

Onderstaand een overzicht van de geplande opleidingen:

Momenteel is voor deze cursus online inschrijven niet mogelijk. Bel naar 088-7301270 voor het plannen van een cursus.

Examen

De opleidingen AB-B en AB-C worden afgesloten met een schriftelijk examen. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het bijbehorende SIR certificaat. Voor de inhoud van de examens kun je de SIR eind- en toetstermen raadplegen.

< TERUG NAAR SOG OPLEIDNGEN