Let op: Deze cursus bevat Dagen in het verleden.

Hoogwerker (SOG) 1-daags

Doelgroep: Medewerkers in de industrie die op een (petro)chemisch bedrijfsterrein in installaties of werkplaatsen een mobiele boomhoogwerker gebruiken. Onder mobiele boomhoogwerkers vallen ‘zelfrijdende telescoop-‘ en ‘kniktelescoophoogwerkers’; Categorie 3B (overeenkomstig Europese norm EN 280).

Leerdoel: Veilig en efficiënt werken met een mobiele boomhoogwerker.

Inhoud: Het is een 1-daags cursus.

Theorie:
• Algemeen (basisbegrippen)
• Wetgeving (Arbo wet)
• Veiligheid (algemene veiligheidsregels, specifieke risico’s)
• Vak- en voertuigtechniek (bediening)

Praktijk:
• Voorbereiding (veiligheidsregels, visuele inspectie, functietest vanaf chassis, functietest vanaf werkplatform)
• Uitvoering (rijden, opstellen, heffen en dalen, parkeren en afsluiten, veiligheidsgedrag)

In de training worden de onderwerpen conform de toetstermen behandeld.

Ingangseisen: De kandidaat dient ten minste 18 jaar te zijn. Een uitzondering wordt gemaakt voor leerlingen die in het kader van het behalen van een startkwalificatie de training volgen. Hiervoor geldt een minimum leeftijd van 16 jaar. Leerling is in bezit van diploma van een diploma B-VCA, VOL-VCA of VILVCU of een gelijkwaardig diploma conform het overzicht op www.vcainfra.nl (Vrijstelling is mogelijk als een VCA-E verklaring wordt overlegd).

Geldigheidsduur: Een diploma is 5 jaar geldig.


Minimale opleidingsduur exclusief examen

3 dagdelen bij maximaal 4 cursisten

Dagdeel 1 en 2: Bespreken en oefenen met de lesstof, oefenen met de machine en praktijkopdrachten

Dagdeel 3: Repeteren lesstof

Herhalingsopleiding: 1,5 dagdeel

Toetsduur

Theorie-examen: 30minuten

Praktijkexamen: 45minuten

Opmerkingen

De certificaathouder dient een machinegerichte bedieningsinstructie te ontvangen wanneer hij gaat werken met een machine die ten aanzien van specifieke eigenschappen zoals gewicht, werkhoogte, lengte/breedte of uitvoering en complexiteit, beduidend verschilt van de machine waarop het examen heeft plaatsgevonden.

Inschrijven op deze cursus

Bedrijf/organisatie of particulier?


Bedrijfsgegevens


Persoonsgegevens

Deelnemer


Contactpersoon:
Is deze deelnemer ook contactpersoon voor dit bedrijf?

Velden met * zijn verplicht voor het op de juiste manier verwerken van jouw aanvraag.


Beschikbare plaatsen: 10
€300.00 per persoon
Bestaat uit 1 dag(en)
Startdatum 19-11-2022